28112021
SLOGAN

Αξίζει να το δείτε!

14 Φεβ 2021
1103 Προβ.

Εκδήλωση " Θράκη η Γέφυρα της Ευρώπης " Συζήτηση με τον τέως Υφυπουργό Εξωτερικών Άκη Γεροντόπουλο

Περισσότερα...Περισσότερα...

Με την εκδήλωση "Θράκη η Γέφυρα της Ελλάδας στην Ευρώπη" ξεκινά ο κύκλος εκδηλώσεων σχετικά με την εν λόγω ακριτική περιοχή της χώρας μας. Εισηγητής στην εκδήλωσή θα είναι ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Άκης Γεροντόπουλος όπου θα γίνει μια πρώτη αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων και το ζήτημα της δημιουργίας δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στην περιοχή του Έβρου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 20121 ημέρα Δευτέρα στις 7μ.,μ,   θα είναι διαδικτυακή και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν στο ακόλουθο link :
Zoom Pass Code :  710851

 

 

08 Φεβ 2021
818 Προβ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ F-16 Viper ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Πτήση του πρωτότυπου για τις ΗΠΑ
 
Περισσότερα...
 
Το πρώτο F-16 Viper της Πολεμικής Αεροπορίας, που αναβαθμίστηκε στις εγκαταστάσεις
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, έπειτα από τις επιτυχείς δοκιμαστικές πτήσεις
απογειώθηκε την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 από την 114 Πτέρυγα Μάχης με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες.
 
Στις ΗΠΑ, θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι τελικές πιστοποιήσεις στο συγκεκριμένο
αεροσκάφος, το οποίο θα αποτελέσει το πρότυπο για το σύνολο των μαχητικών του
προγράμματος αναβάθμισης σε διαμόρφωση Viper.
 
Είναι ένα πρόγραμμα, καίριας σημασίας για την Πολεμική Αεροπορία και τη χώρα μας
αφού θα αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες του στόλου των μαχητικών της ΠΑ και θα
ενισχύσει την υπεροχή της.
 
Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης του προγράμματος με απόλυτη επιτυχία και η τήρηση των
απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων έχει τη σφραγίδα της άριστης συνεργασίας μεταξύ
Lockheed Martin, ΕΑΒ και Πολεμικής Αεροπορίας.
25 Ιαν 2021
928 Προβ.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ

Περισσότερα...
 
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
 
Με την Απόφαση ΣτΕ 2123/2020 ακυρώνονται τα καταστροφικά για το φυσικό οικοσύστημα και τοπίο της Πικροδάφνης, έργα διευθέτησης. Έτσι απομακρύνεται πια και η πιο πρόσφατη απειλή εγκιβωτισμού της, μια από τις πολλές δυστυχώς που την έχουν κατά καιρούς απειλήσει.
 
Η σημερινή Απόφαση 2123/2020 στηρίζεται πάνω στην νομολογία του ΣτΕ και κυρίως στην Απόφαση ΣτΕ 1232/2008, γεγονός αναπόφευκτο αφού εκκρεμεί Αίτηση συμμόρφωσης προς αυτήν από το 2013.
 
Το γεγονός αυτό αποτελεί άλλη μια σημαντική νίκη του από χρόνια ενεργού και δυναμικού κινήματος της Πικροδάφνης, που από το 2000 και μετά έχει επιτύχει να ακυρώσει πολλά έργα εγκιβωτισμού κ.α. επεμβάσεων και να διαμορφώσει μια σημαντική νομολογία στο ΣτΕ. 
 
Το Δίκτυο πολιτών για την διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης ωστόσο, εκτιμά ότι η κατά τα άλλα αυτή θετική απόφαση, κρύβει μια παγίδα για την επικείμενη οριοθέτηση του ρέματος, και μια τάση παρερμηνείας και αλλοίωσης του πνεύματος της πάγιας νομολογίας και κυρίως της  ΣτΕ 1232/2008.
 
Ετσι κι αλλιώς ο αγώνας για την σωστή οριοθέτηση της Πικροδάφνης έχει επιταχυνθεί από το 2018 και αναμένεται ακόμα πιο έντονος το επόμενο διάστημα. Για μας αποτελεί μάχη ανάμεσα στο καθεστώς καταπατήσεων και του χώρου που δικαιωματικά ανήκει στο ποτάμι και στην ελεύθερη χρήση των πολιτών. Μια μάχη που θα συνεχίσουμε να δίνουμε με κάθε τρόπο.
Επισυνάπτουμε την κριτική αξιολόγηση με την μορφή Δελτίου τύπου, καθώς και την Απόφαση 2123/20 για ενημέρωσή και αντιπαραβολή. 
 
Για το Δίκτυο πολιτών για την διάσωση ρ. Πικροδάφνης         
21 Οκτ 2020
1341 Προβ.

Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία

Θέμα: Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία

Διπλωματική Εργασία της κ. Γεωργίας Αυγοπούλου

Περισσότερα...

 

 

Περίληψη

 

Η βιώσιμη/αειφόρος ανάπτυξη αποτέλεσε σημαντικό στόχο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της «Στρατηγικής 2020» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκαλέσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές τους πολιτικές επιλογές στους οικονομικούς στόχους αυτής. Σήμερα περισσότερες τομεακές πολιτικές για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς κάνουν ευθεία αναφορά στα κριτήρια της βιώσιμης/αειφόρου ανάπτυξης.

Αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής αυτής πολιτικής είναι η μεταστροφή των εθνικών κλαδικών και τομεακών πολιτικών για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις εθνικές τους οικονομίες. Στις πολιτικές για τον τερματισμό της φτώχειας και τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων θα πρέπει να ενταχθούν και οι πολιτικές για την υποστήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ιδιαίτερα στους ενεργούς και αναπτυσσόμενους συνεταιρισμούς και μάλιστα με τα κριτήρια της βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεπώς, οι συνεταιρισμοί πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής περιφερειακής ολοκλήρωσης. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει το ρόλο των συνεταιρισμών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της τελευταίας οικονομικής ύφεσης που επηρέασε την αναπτυξιακή πορεία τόσο της χώρας μας όσο και της Ευρώπης. Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού και την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων διεξήχθη δευτερογενής έρευνα τόσο με τη χρήση επιστημονικών πηγών, άρθρα και σχετικές επιστημονικές εκδόσεις, όσο και με την αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων για τους συνεταιρισμούς που συλλέχτηκαν από διεθνείς, ευρωπαϊκούς και ελληνικούς φορείς.

Η εργασία ανέδειξε την ανθεκτικότητα των συνεταιριστικών επιχειρηματικών μορφών σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, τη δυνατότητα αφομοίωσης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και τη συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ευημερία και τον περιβαλλοντικό σεβασμό. Επιπλέον, η ανθεκτικότητα των συνεταιρισμών εν μέσω οικονομικής κρίσης συνδέεται με σταθερότητα και αύξηση του κύκλου εργασιών, με διατήρηση της εργασιακής απασχόλησης και με συμβολή στη μείωση της ανεργίας της εθνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η διπλωματική εργασία ανέδειξε ότι οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αποτελούν ένα εναλλακτικό κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο, που πρωτίστως στηρίζεται στις αρχές της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, με σκοπό τη δημιουργία κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ωφελειών για τα άτομα και τις κοινωνίες. Τέλος, η διπλωματική εργασία ανέδειξε τις διαφορές των συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις της οικονομίας της ανοικτής αγοράς δίνοντας έμφαση στον ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό χαρακτήρα των συνεταιρισμών που μπορούν να δημιουργούν βιώσιμες λύσεις στα οικονομικά, τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά ζητήματα των χωρών που δραστηριοποιούνται.Δείτε την εργασία εδώ...

 

 

08 Μαρ 2019
1592 Προβ.

Παρουσίαση βιβλίου - Εγκαίνια Έκθεσης Retrospektiva

Περισσότερα...

Παρουσιάση το νέου βιβλίου με τίτλο "ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ" και εγκαίνια ατομικής αναδρομικής έκθεσης φωτογραφίας - ντοκουμέντου.

Διοργανωτής: Νίκος Αποστολόπουλος

ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ - RETROSPEKTIVA

 

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ απο το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείου Ειδήσεων

Συντάκτης και Aρθρογράφος. Ελεύθερα οι απόψεις σας!

Στείλτε τα άρθρα σας και τις απόψεις σας. Ελεύθερα, χωρίς περιορισμό λέξεων, ιδεολογικούς, πολιτικούς φραγμούς. Κοινοποιώντας τους προβληματισμούς μας κάτι θα αλλάξει!

 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Πρωτοσέλιδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ

booked.net

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ελληνική Αστυνομία - Υπ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ - Δελτίο Κυκλοφορίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Θ.Ε.Π.Ε.Κ.

Δελτίο Κυκλοφορίας - ΑΘΗΝΑ

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Listen on myTuner radio!Listen of myTuner Radio!

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ταινίες στην Τηλεόραση

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Όλοι οι Γιατροί στην Αθήνα | doctoranytime