Οι Δημόσιοι Οργανισμοί Χρειάζονται Aυτοαξιολόγηση και Ανεξαρτητους Ελεγχους.

γράφει ο κ. Πέτρος Θ. Αντωνόπουλος,Nuclear Engineer ,ScD MIT 

petros antonopoulos

Ετήσιες αυτοαξιολογήσεις (Self-Assessments) καθώς και ανεξάρτητοι έλεγχοι (Independent Audits) του οργανισμού του ΟΣΕ θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει το δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι οργανισμοί που ασχολούνται με επικίνδυνες τεχνολογίες έχουν υιοθετήσει τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης καθώς και τη διαδικασία του ανεξάρτητου ελέγχου για τον εντοπισμό των αδυναμιών του οργανισμού και τη σύσταση διορθωτικών ενεργειών για την πρόληψη ατυχημάτων.

Ο σκοπός της αυτοαξιολόγησης ενός δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού είναι να επανεξετάσει τη δομή του οργανισμού, τη διοίκηση και τους υπαλλήλους του, τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται, τα προσόντα και την εκπαίδευση που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.
Ο σκοπός του ανεξάρτητου ελέγχου είναι να εκτελέσει τις ίδιες δραστηριότητες με αυτές της αυτοαξιολόγησης από μια εντελώς ανεξάρτητη οντότητα.

Αυτή η διαδικασία ακολουθείται από προοδευτικούς οργανισμούς που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και χωρίς ατυχήματα. Η πυρηνική βιομηχανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις διαδικασίες για να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα ατυχήματος.

Το δυστύχημα στα Τέμπη έδειξε ότι ο οργανισμός του ΟΣΕ είτε δεν έκανε ποτέ αυτοαξιολόγηση είτε ανεξάρτητο έλεγχο. Αν όμως τα έκανε ήταν αναποτελεσματικός.

Μετά το δυστύχημα στα Τέμπη μπορεί κανείς να αναρωτηθεί πώς λειτουργούν οι άλλοι δημόσιοι οργανισμοί; Έχουν παρόμοια προβλήματα με τον ΟΣΕ; Χρησιμοποιούν τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης και του ανεξάρτητου ελέγχου ως εργαλεία για να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις διαδικασίες του οργανισμού;
Eπαληθεύουν οι αντίστοιχοι ρυθμιστικοί φορείς ότι οι οργανισμοί λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να κάνει κάθε Έλληνας πολίτης.

Η εφαρμογή των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και ανεξάρτητου ελέγχου θα βοηθήσει τους οργανισμούς στην πρόληψη ατυχημάτων, θα τους κάνει πιο αποτελεσματικούς και ανταγωνιστικούς και θα μειώσει το κόστος. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς, ξεκινώντας από αυτούς που διαχειρίζονται έργα με μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως για παράδειγμα, ο οργανισμός που διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ρητή Δήλωση: Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την πηγή η αφαίρεση του άρθρου από την σελίδα μας, αφαιρούμε άμεσα το άρθρο και την φωτογραφία.

Μοιραστείτε το!