Μάθε που ψηφίζεις

  Οι εκλογείς μπορούν να επικοινωνούν και με τον τηλεφωνικό αριθμό 2131361500 για να πληροφορηθούν το εκλογικό τμήμα και το σχολικό συγκρότημα στο οποίο ψηφίζουν,…