Η ώρα είναι τώρα!

ΟΙ ΠΥΚΝΕΣ δημοτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών είχαν πολλές και σημαντικές αρνητικές πλευρές. Είχαν, όμως, και ορισμένες -λίγες, αλλά άξιες επισήμανσης- θετικές. Στις εξόχως αρνητικές…

Διαβάστε περισσότερα