Ελληνικό – Αργυρούπολη:Δημοτική Παράταξη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τις τελευταίες μέρες, συγκεκριμένοι κύκλοι έχουν αναλάβει τη συστηματική διαστρέβλωση
της αλήθειας σχετικά με τη δήθεν ενοποίηση των τριών δημοτικών παρατάξεων “Σύγ
χρονη Πόλη” , “Αγώνας για το Μέλλον”, “Αναγέννηση Ελληνικού-Αργυρούπολης”.
Κυρίως ασκείται κριτική στα μέλη της Σύγχρονης Πόλης, που τάχα «δεν ανταποκρίθηκαν
στη… “λαϊκή” απαίτηση για συνένωση των τριών παρατάξεων».
Θεωρούμε ότι οι δημότισσες και οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια.
Όντως υπήρξε προβληματισμός για το αν είναι εφικτή η περιβόητη ενότητα. Στην πορεία
προς τη συνένωση των παρατάξεων δύο πράγματα είχαν αναδειχθεί. Το ένα ήταν η ουσία
αυτής καθ’ αυτής της συνένωσης και το δεύτερο η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθη-
θεί. Εμείς λέμε, τίποτε από τα δύο δεν έγινε σωστά και, κυρίως, πολιτικά έντιμα. Δε θα
αναφερθούμε με λεπτομέρειες, διότι με αυτό τον τρόπο μόνο αρνητικά μπορούμε να συ-
νεισφέρουμε στο όλο εγχείρημα. Θα αναφέρουμε όμως, ενδεικτικά, ορισμένες θέσεις μας,
τις οποίες και θέτουμε στην κρίση του κάθε δημότη.
1) Η συνένωση των παρατάξεων είναι αυτονόητο ότι προϋποθέτει κοινές θέσεις, τουλά-
χιστον στα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν την πόλη μας. Σε βασικά θέματα όμως,
όπως τα δημοτικά τέλη, τα δίδακτρα και το αεροδρόμιο, οι θέσεις των τριών παρατάξεων
στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν θεαματικά διαφορετικές.
2) Η μεθοδευμένη συνένωση παρατάξεων απλώς για να αλλάξει το πρόσωπο του σημε-
ρινού δημάρχου, δεν μας αφορά. Στόχος μας είναι η αλλαγή του συνόλου της οπισθο-
δρομικής νοοτροπίας και πολιτικής που εκφράζει η σημερινή διοίκηση και η πορεία του
Δήμου προς τα εμπρός.
3) Οι καιροί έχουν αλλάξει. Οι υποσχέσεις και οι παλαιοκομματικές μέθοδοι μας γυρίζουν
στο παρελθόν και δεν ανοίγουν το νέο πολιτικό δρόμο, τον οποίο αναζητά με αγωνία ο
πολίτης.
4) Όποιος επιθυμεί ειλικρινά τη συνένωση δεν μπορεί να απευθύνεται σε αυτούς που
θέλει να προσεγγίσει, χρησιμοποιώντας τη λάσπη και το ψέμα. Σχόλια όπως «έπεσαν οι
μάσκες» και «οι υποστηρικτές του Κορτζίδη», που συνοδεύουν τις κατευθυνόμενες πολι-
τικές διαπιστώσεις αναξιόπιστων αναλυτών, διαστρεβλώνουν την αλήθεια και δεν φα-
νερώνουν καμιά ειλικρινή διάθεση συνεννόησης και συνεργασίας.
5) Επιτέλους, όχι όλα για την “καρέκλα”!
Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε να υπάρξει ειλικρινής συνένωση των τριών πα-
ρατάξεων, όταν έστω σε πέντε τόσο βασικά ζητήματα δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων;
Πιστεύει κανείς ότι ο πραγματικός στόχος ήταν η ειλικρινής συνένωση και όχι η επικυ-
ριαρχία του ενός επί των άλλων με διάφορες εσωτερικές συμμαχίες;
Για αυτούς τους λόγους, αλλά και για πολλούς άλλους που η αναφορά τους θα οδηγούσε
σε έναν ατέλειωτο κύκλο εσωστρέφειας, δηλώνουμε ότι :
Συνεχίζουμε ως Παράταξη και ως Δημοτική ομάδα τις δράσεις μας.
Η παράταξη μας “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ” αποτελεί την συνέχεια των δημοτικών παρατάξεων
της “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ” με ιδρυτή το Δη-
μήτρη Ευσταθιάδη και της ”ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ” με ιδρυτή
τον επί 8 χρόνια Δήμαρχο Ελληνικού Ιορδάνη Εφραιμίδη.
Όλα αυτά τα χρόνια αγωνιστήκαμε, και καταφέραμε, να συνθέσουμε απόψεις, να ενώ-
σουμε τις αγωνίες μας, να δώσουμε στις ιδέες μας περιεχόμενο και να κάνουμε πράξη το
όραμά μας για μια πόλη πιο ανθρώπινη, πιο λειτουργική και πιο ωφέλιμη. Είμαστε περή-
φανοι για το έργο που επιτελέσαμε.
Σήμερα, η νόμιμα εκλεγμένη Δημοτική Ομάδα της Σύγχρονης Πόλης σύσσωμη, η συντρι-
πτική πλειοψηφία των μελών, των στελεχών και των φίλων της παράταξης μας, μέλη και
στελέχη άλλων δημοτικών παρατάξεων που μας πλαισιώνουν και ανέντακτοι μέχρι σή-
μερα Δημότες, διευρύνουν την Σύγχρονη Πόλη και την ενισχύουν στην ΑΥΤΟΝΟΜΗ πο-
ρεία προς τις δημοτικές εκλογές. Οι ελάχιστοι και μετρημένοι που αποσχίσθηκαν, έχουν
από καιρό επιλέξει την πορεία τους, αναζητώντας πρόχειρα άλλοθι γι΄αυτή τους την επι-
λογή. Η Σύγχρονη Πόλη είναι παρούσα, ενωμένη και δυναμική όσο ποτέ στο πρόσφατο
παρελθόν.
Δημότισσα και Δημότη,
Τις μέρες που έρχονται, θα συζητήσουμε μαζί σου για όλα τα προβλήματα του Δήμου μας.
Για όλα όσα σε απασχολούν. Θα ακούσουμε τις προτάσεις σου.
Με πρωτοπόρους τους νέους, που θα αναδειχθούν μέσα από την Κοινωνία και όχι από
κομματικούς σωλήνες, χαράζουμε δρόμους που ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες
ζωής.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ “ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΗΣ”
Αλεξόπουλος Αντώνης,
Εφραιμίδης Ιορδάνης,
Κωνσταντινίδου-Αμηρίδου Ολυμπία,
Μιμηγιάννης Χρήστος,
Πεσιρίδης Θεόδωρος,
Σκρίνης Ευάγγελος

Ρητή Δήλωση: Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την πηγή η αφαίρεση του άρθρου από την σελίδα μας, αφαιρούμε άμεσα το άρθρο και την φωτογραφία.

Μοιραστείτε το!