Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή, για μη-εμπορικούς σκοπούς.

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν έχει εμπορικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν κάνει δεκτές διαφημίσεις.

Δηλώνουμε ρητά ότι: Αποποιούμαστε οποιαδήποτε μορφή ιδιοκτησίας ειδήσεων και νόμιμης κατοχής πνευματικών δικαιωμάτων που δεν προέρχεται από έρευνά μας.Το περιεχόμενο των ειδήσεων από αναφερόμενες πηγές δεν μας ανήκει και δεν αποσκοπούμε σε κανένα όφελος από την ανάρτησή του ή και προβολή του. 

Copyright Disclaimer/Αποποίηση: οι ειδήσεις και οι φωτογραφίες δεν προορίζονται για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο δεν ανήκει στο exelixinews.gr και δεν έχουμε κέρδος από αυτό. Δεν είμαστε κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων και του περιεχομένου. Είναι καθαρά για ενημέρωση. Οι κάτοχοι των Πνευματικών Δικαιωμάτων ειδήσεων και φωτογραφιών αναγράφονται ως ΠΗΓΗ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την πηγή αφαίρεση του άρθρου από την σελίδα μας, αφαιρούμε άμεσα άρθρο και φωτογραφία.

Είναι ιστότοπος πληροφόρησης, ειδησιογραφίας και κατάθεσης ελεύθερης άποψης.

Όλα τα άρθρα είναι ενυπόγραφα, με εθελοντική δωρεάν συμμετοχή του αρθρογράφου, οποίος φέρει την ευθύνη των γραφόμενων του.

Με την δημοσίευση του άρθρου ο αρθρογράφος συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τον όρο αυτό και παραχωρεί ρητά στο exelixinews.gr το δικαίωμα να αφαιρέσει κάθε προσβλητικό χαρακτηρισμό έως και ολόκληρο το άρθρο κατα την κριση του και μονομερώς εφοσον υφισταται θέμα.

Σε κάθε περιπτωση το exelixinews.gr δεν αποδέχετε μη κόσμια αρθρογραφία

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνομαστε για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του exelixinews.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του exelixinews.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το exelixinews.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το exelixinews.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυόμαστε ότι το ίδιο το site μας ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το exelixinews.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το exelixinews.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο exelixinews.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη exelixinews.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το exelixinews.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του exelixinews.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Το exelixinews.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks,πηγών ή διαφόρων banners ή ενσωματώσεων κώδικα από ελεύθερα widget. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. To exelixinews.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του exelixinews.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του exelixinews.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.